skip to Main Content

Website Disclaimer van https://ceelenzonwering.nl

Bedankt voor uw bezoek aan de Ceelen Zonwering.

Houd er rekening mee dat de informatie op https://ceelenzonwering.nl en andere gerelateerde websites alleen voor informatieve doeleinden dienen.

De informatie wordt verstrekt door https://ceelenzonwering.nl en hoewel wij ernaar streven de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Het vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winst als gevolg van of in verband met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u doorlinken naar andere websites die niet onder controle staan van https://ceelenzonwering.nl. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of het onderschrijven van de standpunten die in deze websites naar voren worden gebracht.

Alles wordt in het werk gesteld om de website draaiende te houden. Ceelen Zonwering neemt echter geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website als gevolg van technische problemen buiten onze controle.

Deze Website Disclaimer is gemaakt door Disclaimer Template en de Disclaimer Generator voor https://ceelenzonwering.nl.

Ceelen Zonwering geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet met betrekking tot de werking van de site, de informatie, inhoud, materialen of producten op de site.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst Ceelen Zonwering alle garanties af, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties en/of voorwaarden van verkoopbaarheid of bevredigende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel en niet inbreukmakend op de wet.

Ceelen Zonwering is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, incidentele, punitieve en gevolgschade.

Ceelen Zonwering garandeert niet dat de site, of de server die deze beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Back To Top 06-18080238